PLAN TYGODNIOWY   
 PONWTŚRCZW
09:00HOM   
10:00  HOMKURS ODŻYWIANIA
17:00 HOM HOM
18:00KURS ODŻYWIANIA  Akademia (link od uplina)
     
 PLAN ROCZNY 2024   
STYCZEŃ620 – 21 26 – 28
B i CSTSKICK OFF LODZ
LUTY323  -25  
B i CLDW
MARZEC223 -243
B i CSTSQ – 550
KWIECIEŃ620 – 21 
B i CSTS
MAJ1125 – 26 1 – 5
B i CSTS Wakacija SV 550 
CZERWIEC722 -238 – 928 -30
B i CSTSQ – 550WTTR  –  Mazury
LIPIEC619 -21  
B i CLDW 
SIERPIEŃ324 – 25 
B i CSTS 
WRZESIEN114 – 15>>>19 – 29
B i CSTSQ – 550Team EXTRA+EXTRA
PAZDZIERNIK526 – 27  
B i CSTS 
LISTOPAD923 -24 
B i CSTS 
GRUDZIEŃ114 – 15 14
B i CSTS Q – 550